IT megoldások egyszerűen
nagy méretű fájlok küldése email-ben
kezdőoldal használati feltételek GY.I.K. kapcsolat
Használati feltételek

 1.  A cetmail.hu email küldő szolgáltatást a LANDAX Informatika, (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. A szolgáltatás igénybe vétele minden magánszemély és szervezet (továbbiakban Felhasználó) részére ingyenes.

 2.  Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásokat kizárólag jogszerű és törvényes célokra és módokon használja.

 3.  Felhasználó nem használhatja a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján tiltott pornográf, becsületsértő, gyűlőletkeltő, valamint bűncselekménnyekkel kapcsolatos adatok tárolására és továbbítására. Tilos továbbá az olyan programok továbbítása, amelyek a Szolgáltató szerverében vagy a fogadó felek számítógépeiben kárt tehetnek, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkentik, vagy a szolgáltatás nyújtását korlátozzák. Felhasználó nem használhatja a szolgáltatást továbbá kéretlen reklám célú emailek küldésére.
   Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is.

 4.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben az esetleges szolgáltatási hibákért. Szolgáltató az esetleges - bizonyítható hibájából bekövetkező - kiesésekért illetcve károkért sem vonható felelősségre, illetve Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában is.

 5.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vételekor a következő adatokat rögzíti:
  • A szolgáltatás igénybevételének időpontja
  • A számítógép IP címe
  • A feladó neve
  • A feladó email címe
   Szolgáltató ezen adatokat személyes adatnak tekinti, és kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően védi és titkosan kezeli, harmadik fél részére Felhasználó írásos beleegyezése nélkül nem adja ki.

 6.  Szolgáltató kijelenti, hogy szerverén téeolt fájlokat és az 5. pontban felsorolt adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számított 5. napon törli.

Copyright © 2010 LANDAX informatika. Minden jog fenntartva. A szolgáltatás hastnálatához a Mozilla Firefox böngészőt javasoljuk